Tag Archives: semesterersättning

Semesterkalkylatorn – beräkna din semesterersättning och antal intjänade semesterdagar

Semesterkalkylatorn beräknar antal intjänade semesterdagar samt intjänad semesterersättning för en angiven tidsperiod

Du behöver endast ange startdatum, slutdatum, berättigat antal semesterdagar per år samt månadslön för att få fram hur många semesterdagar du tjänat in under perioden samt hur mycket din semesterersättning per dag och totalt blir.
För anställda som inte har kollektivavtal eller har en rörlig lönedel gäller andra beräkningsmodeller. Du hittar mer nyttig info på Unionen

Just nu blev det ett Excelblad för denna beräkning, men den kommer troligen snart som en webbsida när jag tagit mig tid att göra den 🙂

Nu finns Semesterkalkylatorn.se där du kan beräkna semesterdagar och semesterlön.

 

 

OBS! Du måste ha en svensk version av Excel för att kalkylen ska fungera.

Ladda ner Semesterkalkylatorn

referenskällor:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Semesterlag-1977480_sfs-1977-480/

http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva/anstalla-personal/franvaro/semesterledighet

http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-semester