Semesterkalkylatorn

Semesterkalkylatorn beräknar antal intjänade semesterdagar samt intjänad semesterersättning för en angiven tidsperiod

Det finns en webbapplikation här Semesterkalkylatorn.se där du kan beräkna semesterdagar och semesterlön.

Alternativt så kan du ladda ner denna Excelfil

Ladda ner Semesterkalkylatorn (OBS! Du måste ha en svensk version av Excel för att kalkylen ska fungera)

Du behöver endast ange startdatum, slutdatum, berättigat antal semesterdagar per år samt månadslön för att få fram hur många semesterdagar du tjänat in under perioden samt hur mycket din semesterersättning per dag och totalt blir.
För anställda som inte har kollektivavtal eller har en rörlig lönedel gäller andra beräkningsmodeller. Du hittar mer nyttig info på Unionen

referenskällor:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Semesterlag-1977480_sfs-1977-480/

http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva/anstalla-personal/franvaro/semesterledighet

http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-semester

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*